Zoekwoord

Fulda (duitsland)

  << terug <<

Taalcategorie

boventaal

 

Toegepaste letterwissel

l-l, f-b-bi, u-o


Woord

plaats: Fulda (grote abdij tussen 700-800 na Chr. met invloed tot Texel)


Intertaal

bi-chol-te-chach


Bewerking

bij school te haag


Uitkomst

graag verscholen en in een groep leven


Tessels

skool-school (bijv. vissen)


Overige info

verg: kazuifel, kluis, klooster


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites