Zoekwoord

amarant (17e eeuw)

  << terug <<

Taalcategorie

boventaal

 

Toegepaste letterwissel

t naar voor, m-mee


Woord

amarant-17e eeuw


Intertaal

te chach-mee-chranc


Bewerking

te haag met krans


Uitkomst

linnenwever?


Tessels

Weverstréét-Weverstraat


Overige info

zie: Mara


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites