Zoekwoord

ambacht (14e eeuw)

  << terug <<

Taalcategorie

boventaal

 

Toegepaste letterwissel

b-bi


Woord

ambochte 14e eeuw


Intertaal

cham-bi-choch-te-chech


Bewerking

te saam bij hoog/zoek te eigen


Uitkomst

beogen te doen, zoeken


Tessels

ambochtskool-ambachtschool


Overige info

er zijn hier andere oplossingen mogelijk, maar vergelijk altijd de boventaal- en ondertaaloplossingen voor een totaalbeeld


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites