Zoekwoord

ambacht (14e eeuw)

  << terug <<

Taalcategorie

boventaal

 

Toegepaste letterwissel

m-mee, b-bi


Woord

ambacht-ambochte (14e eeuw)


Intertaal

chach-mee-bi-te-choch


Bewerking

haak/schaak mee bij te zoek/oog


Uitkomst

iets , verschaffen, aanhaken op het oog


Tessels

make wot sien óge siên-maken wat zijn ogen zien


Overige info

er zijn hier andere oplossingen mogelijk, maar vergelijk altijd de boventaal- en ondertaaloplossingen voor een totaalbeeld


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites