Zoekwoord

geduirigh (17e eeuw)

  << terug <<

Taalcategorie

ondertaal

 

Toegepaste letterwissel

r-l, nt tussen


Woord

gedurend-geduirigh (17e eeuw)


Intertaal

chich-chlinc-te-chuch-te-chech


Bewerking

zich klink te zoek te zich


Uitkomst

zoekt zichzelf vast te klinken


Tessels

klonke-geklonken


Overige info

er zijn hier andere oplossingen mogelijk, maar vergelijk altijd de boventaal- en ondertaaloplossingen voor een totaalbeeld


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites