Zoekwoord

gemeente-secretaris (17e eeuw)

  << terug <<

Taalcategorie

ondertaal

 

Toegepaste letterwissel

s-sieg, r-r, n-n, n-in


Woord

secretaris-ordonnaris (17e eeuw)


Intertaal

s-chir-chanc-in-choch-te-choch-t


Bewerking

trek keer gang in (h)oog te zoek


Uitkomst

kijkt terug hoe de gang van zaken was (archief)


Tessels

bewaarderig-graag willen bewaren


Overige info

eigenlijk beschrijver, rangschikker met de naam: raet-ordonnaris (gemeentesecretaris)


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites