Zoekwoord

hertz (duits)

  << terug <<

Taalcategorie

ondertaal

 

Toegepaste letterwissel

z-sc, r-r


Woord

hart-Herz (duits)


Intertaal

s-chrech


Bewerking

trek-reik, rik(ketik)


Uitkomst

lijkt op rik(ketik) geluid


Tessels

rikketik-hart


Overige info

er zijn hier andere oplossingen mogelijk, maar vergelijk altijd de boventaal- en ondertaaloplossingen voor een totaalbeeld


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites