Zoekwoord

het (duits)

  << terug <<

Taalcategorie

ondertaal

 

Toegepaste letterwissel

s-sieg


Woord

het-es (duits)


Intertaal

s-chech, schech


Bewerking

trek zie/keek/zich


Uitkomst

zichzelf bekeken


Tessels

op sien ge-op zichzelf


Overige info

er zijn hier andere oplossingen mogelijk, maar vergelijk altijd de boventaal- en ondertaaloplossingen voor een totaalbeeld


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites