Zoekwoord

astrueren (17e eeuw)

  << terug <<

Taalcategorie

ondertaal

 

Toegepaste letterwissel

r-l, nt tussen, r-l, s-sieg


Woord

kwellen, bezwaren-astrueren (17e eeuw)


Intertaal

chnech-chlenc-te-chul-te-s-chach


Bewerking

neig gelijk te huil te trek haag


Uitkomst

het leuk vinden iem. te doen huilen


Tessels

graaie-huilen


Overige info

er zijn hier andere oplossingen mogelijk, maar vergelijk altijd de boventaal- en ondertaaloplossingen voor een totaalbeeld


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites