Zoekwoord

Augustus (Octavianus)

  << terug <<

Taalcategorie

boventaal

 

Toegepaste letterwissel

v-b-bi, nt tussen, s-sieg


Woord

naam: Augustus- Octavianus


Intertaal

choch-te-chach-bi-chinc-te-chanc-chnuch-s


Bewerking

hoog te zach/ach(t) bij ging te (ge)zag genoeg trek


Uitkomst

hooggeacht en met gezag naar zich toetrekken/tot zijn genoegen


Tessels

hˇˇgachtend-hoogachted


Overige info

Maandnamen: Korenmaand/Oogstmaand, Warmtemaand/Weddemaand (naar duits Gewitter-onweer), Vakantiemaand (bron RK kalender)


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites