Zoekwoord

Augustus (Octavianus)

  << terug <<

Taalcategorie

ondertaal

 

Toegepaste letterwissel

s-sieg, nt tussen, v-f


Woord

naam: Augustus- Octavianus


Intertaal

s-chunc-chanc-te-chiv-chach-te-choch


Bewerking

trek gunst hand/kans te hef gezag te hoog


Uitkomst

geeft gunst door hand omhoog te heffen /zink neer voor het hoge gezag


Tessels

'głłnst-gunst


Overige info

Juliaanse kalender: Aug. = 8e maand, volgens Oud Romeinse kalender 6e maand (verg: oktober-Octovianus/octo=8)


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites