Zoekwoord

kwaadaardig (noors)

  << terug <<

Taalcategorie

boventaal

 

Toegepaste letterwissel

s-sieg, n-n, n-in


Woord

kwaadaardig-ondsinnet


Intertaal

chonch-te-s-chinch-in-te-chech


Bewerking

gong te trek zin heen te zich


Uitkomst

buiten zinnen


Tessels

bute zinne-buiten zinnen


Overige info

er zijn hier andere oplossingen mogelijk, maar vergelijk altijd de boventaal- en ondertaaloplossingen voor een totaalbeeld


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites