Zoekwoord

avond (frans)

  << terug <<

Taalcategorie

ondertaal

 

Toegepaste letterwissel

r-l, nt tussen, s-sieg


Woord

avond-soir (fr.)


Intertaal

chlinc-te-choch-s


Bewerking

glins te hoog trek


Uitkomst

het glinstert in de hoogte


Tessels

st˛˛rrekieker-sterrenkieker


Overige info

er zijn hier andere oplossingen mogelijk, maar vergelijk altijd de boventaal- en ondertaaloplossingen voor een totaalbeeld


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites