Zoekwoord

backhuys (17e eeuw)

  << terug <<

Taalcategorie

boventaal

 

Toegepaste letterwissel

b-bi, nt tussen, s-sieg


Woord

walviskaak-backhuys 17e eeuw


Intertaal

bi-chach-chunc-te-chych-s


Bewerking

bij kaak gung te zich trek


Uitkomst

met kaak tot zich neemt


Tessels

bakkes-gezicht


Overige info

verg: Bacchus (spreekwoord/gezegde: teveel aan Bacchus geofferd-teveel gedronken)


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites