Zoekwoord

banderside (14e eeuw)

  << terug <<

Taalcategorie

boventaal

 

Toegepaste letterwissel

b-bi, s-sieg


Woord

aan haar kant-banderside 14e eeuw


Intertaal

bi-chander-s-chich-te-chech


Bewerking

bij ander trek zij te zich


Uitkomst

aan de andere zijde van haar


Tessels

fon der zee-van haar kant


Overige info

er zijn hier andere oplossingen mogelijk, maar vergelijk altijd de boventaal- en ondertaaloplossingen voor een totaalbeeld


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites