Zoekwoord

banderside (14e eeuw)

  << terug <<

Taalcategorie

ondertaal

 

Toegepaste letterwissel

s-sieg, r-l, b-bi


Woord

aan haar kant-banderside 14e eeuw


Intertaal

chech-te-chich-s-chlech-ten-chach-bi


Bewerking

eigen te schei/zij trek gelijk ten haak bij


Uitkomst

zoals zij aangehaakt kan worden


Tessels

are knt-andere kant


Overige info

er zijn hier andere oplossingen mogelijk, maar vergelijk altijd de boventaal- en ondertaaloplossingen voor een totaalbeeld


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites