Zoekwoord

aards (frans)

  << terug <<

Taalcategorie

ondertaal

 

Toegepaste letterwissel

l-l, n-in, r-r


Woord

vleselijk, zinnelijk-charnel (frans)


Intertaal

chlech-in-chrach


Bewerking

gelijk ging raak


Uitkomst

hetzelfde als aanraken


Tessels

onrake-aanraken


Overige info

er zijn hier andere oplossingen mogelijk, maar vergelijk altijd de boventaal- en ondertaaloplossingen voor een totaalbeeld


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites