Zoekwoord

aards (frans)

  << terug <<

Taalcategorie

ondertaal

 

Toegepaste letterwissel

l-r, n-in, r-l


Woord

vleselijk, zinnelijk-charnel (frans)


Intertaal

chrech-in-chlach


Bewerking

reik ging slag/lag


Uitkomst

proberen te slagen, bereiken te gaan liggen


Tessels

om 'n lèèggie-even gaan liggen


Overige info

er zijn hier andere oplossingen mogelijk, maar vergelijk altijd de boventaal- en ondertaaloplossingen voor een totaalbeeld


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites