Zoekwoord

baptism (eng.)

  << terug <<

Taalcategorie

boventaal

 

Toegepaste letterwissel

b-bi, s-sieg


Woord

doop-baptism (eng.)


Intertaal

bi-chach-bi-te-chich-s-mee


Bewerking

bij zak bij te zich trek mee


Uitkomst

laat zich zakken en meevoeren


Tessels

menist-doopsgezinde


Overige info

verg: balena (spaans) en merk op dat de verandering zit in bal-ena en ba-linŽa en zie: Duits: Bach = beek, zie: badinrichting (lat.)


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites