Zoekwoord

barcasse (frans)

  << terug <<

Taalcategorie

ondertaal

 

Toegepaste letterwissel

s-sieg, r-r, b-bi


Woord

barkas-barcasse (frans)


Intertaal

chech-s-chach-s-chrach-bi


Bewerking

eigen trek zak trek gracht bij


Uitkomst

gaat in de diepte (vaargeulen)


Tessels

fare-varen


Overige info

er zijn hier andere oplossingen mogelijk, maar vergelijk altijd de boventaal- en ondertaaloplossingen voor een totaalbeeld


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites