Zoekwoord

bedierf (14e eeuw)

  << terug <<

Taalcategorie

ondertaal

 

Toegepaste letterwissel

f-b-bi, r-l


Woord

bedierf-bedarf 14e eeuw


Intertaal

bi-chlach-te-cheb


Bewerking

bij laag/slag te geef


Uitkomst

is verslagen, zakt ineen


Tessels

léég-laag


Overige info

er zijn hier andere oplossingen mogelijk, maar vergelijk altijd de boventaal- en ondertaaloplossingen voor een totaalbeeld


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites