Zoekwoord

beduusd (16e eeuw)

  << terug <<

Taalcategorie

boventaal

 

Toegepaste letterwissel

f-b-bi, nt tussen, s-sieg


Woord

confuus (14e eeuw)


Intertaal

chonch-bi-chunc-te-chuch-s


Bewerking

zonk bij schuin te hoek trek


Uitkomst

zinkt in elkaar, weet niet waar hij/zij het zoeken moet


Tessels

beduusd-beduusd


Overige info

er zijn hier andere oplossingen mogelijk, maar vergelijk altijd de boventaal- en ondertaaloplossingen voor een totaalbeeld


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites