Zoekwoord

beduusd (16e eeuw)

  << terug <<

Taalcategorie

ondertaal

 

Toegepaste letterwissel

s-sieg, nt tussen, n-in


Woord

confuus (14e eeuw)


Intertaal

s-chunc-te-chuf-in-chnoch


Bewerking

trek-schuin te schuif in knook


Uitkomst

trekt krom in de botten


Tessels

knˇke-botten


Overige info

er zijn hier andere oplossingen mogelijk, maar vergelijk altijd de boventaal- en ondertaaloplossingen voor een totaalbeeld


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites