Zoekwoord

bedwingen (grieks)

  << terug <<

Taalcategorie

boventaal

 

Toegepaste letterwissel

m-mee, z-sc, nt tussen


Woord

temmen, bedwingen-damazein (grieks)


Intertaal

te-chach-mee-chach-s-chenc-te-chin


Bewerking

te haag mee schaak trek ging te heen


Uitkomst

samen op willen trekken


Tessels

saampies-samen


Overige info

verg: naam: Damian


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites