Zoekwoord

begeesterd (duits)

  << terug <<

Taalcategorie

boventaal

 

Toegepaste letterwissel

b-bi, nt tussen


Woord

bezield-begeistert (duits)


Intertaal

bi-chech-chenc-te-chich-s-te-cher-t


Bewerking

bij zich ging te schik trek te geer/keer


Uitkomst

meer dan in je schik zijn


Tessels

skik hwwe-schik hebben


Overige info

verg: enthousiast, bezield


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites