Zoekwoord

abondant (17e eeuw)

  << terug <<

Taalcategorie

boventaal

 

Toegepaste letterwissel

t naar voor, b-bi, n-in, n-n


Woord

overvloed-abondant 17e eeuw


Intertaal

te-chach-bi-choch-in-te-chanc


Bewerking

te schaak bij (h)oog/zoek heen te gans


Uitkomst

alles wat je oog ziet is te krijgen


Tessels

laabes-overvloed


Overige info

zie: laabes en alle woorden onder: overvloedig


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites