Zoekwoord

sequestrar (spaans)

  << terug <<

Taalcategorie

boventaal

 

Toegepaste letterwissel

s-sieg, q-ch, nt tussen, s-sieg


Woord

kapen-sequestrar (spaans)


Intertaal

s-chech-chunc-te-chech-s-ter-char


Bewerking

trek zij/schei gunst/schuin te zich trek ter baren


Uitkomst

trekt opzij voor gunsten of gunstig voor zichzelf op zee


Tessels

fare, bare-varen, baren


Overige info

verg: west (alle talen) en kwestie


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites