Zoekwoord

bek, mond (duits)

  << terug <<

Taalcategorie

ondertaal

 

Toegepaste letterwissel

s-sieg, s-wissel, r-l


Woord

smoel-Fresse (duits)


Intertaal

chech-s-chelf-s


Bewerking

zich trek help of helft trek


Uitkomst

waar men iets halveert (afbijt)


Tessels

freet-mond (grof)


Overige info

Smoel: s-moel/muil: trekt naar muil


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites