Zoekwoord

belasting (duits)

  << terug <<

Taalcategorie

boventaal

 

Toegepaste letterwissel

s-sieg, nt tussen 2x


Woord

belasting-Steuer (du.)


Intertaal

s-te-chenc-te-chunch-te-cher


Bewerking

trek te schenk te gunst te cher


Uitkomst

het steeds schenken van een gunst


Tessels

gúúnst-gunst (nasalering)


Overige info

er zijn hier andere oplossingen mogelijk, maar vergelijk altijd de boventaal- en ondertaaloplossingen voor een totaalbeeld


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites