Zoekwoord

belghet (14e eeuw)

  << terug <<

Taalcategorie

ondertaal

 

Toegepaste letterwissel

l-r, b-bi


Woord

belghet 14e eeuw


Intertaal

te-chech-chrech-bi


Bewerking

te eigen krijs bij


Uitkomst

doen krijsen


Tessels

skrééuwe-krijsen


Overige info

er zijn hier andere oplossingen mogelijk, maar vergelijk altijd de boventaal- en ondertaaloplossingen voor een totaalbeeld


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites