Zoekwoord

bescermen (14e eeuw)

  << terug <<

Taalcategorie

ondertaal

 

Toegepaste letterwissel

m-mee, r-l, s-sieg, b-bi


Woord

beschermen-bescermen 14e eeuw


Intertaal

chnech-mee-chlech-s-chech-bij


Bewerking

neig mee leg/gelijk trek eigen bij


Uitkomst

neiging om iets of iemand bij zich te houden


Tessels

neerleit-neergelegd


Overige info

er zijn hier andere oplossingen mogelijk, maar vergelijk altijd de boventaal- en ondertaaloplossingen voor een totaalbeeld


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites