Zoekwoord

beschermen (14e eeuw)

  << terug <<

Taalcategorie

boventaal

 

Toegepaste letterwissel

b-bi, s-sieg, m-mee


Woord

beschermen-bescermen 14e eeuw


Intertaal

bi-chech-s-cher-mee-chen


Bewerking

bij eigen trek keer mee heen


Uitkomst

zelf iets keren gaan


Tessels

teugegaan-tegengaan, keren


Overige info

er zijn hier andere oplossingen mogelijk, maar vergelijk altijd de boventaal- en ondertaaloplossingen voor een totaalbeeld


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites