Zoekwoord

bewustzijnsvernauwing (frans)

  << terug <<

Taalcategorie

boventaal

 

Toegepaste letterwissel

f-b-bi, nt tussen


Woord

schemertoestand, bewustzijnsvernauwing-fugue


Intertaal

bi-chuch-chunc-te-chech


Bewerking

bij zoek schuin/hung te zich


Uitkomst

loopt schuin, dan of hij zweeft (hangt)


Tessels

skemerig-schemerig


Overige info

verg: donker, dusk, fugue, schemer, sim


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites