Zoekwoord

bezitten (14e eeuw)

  << terug <<

Taalcategorie

ondertaal

 

Toegepaste letterwissel

b-bi, s-sieg


Woord

overheersen-bescriden 14e eeuw


Intertaal

bi-chech-s-chrich-te-chen


Bewerking

bij eigen trek rijk te heen


Uitkomst

bezorgt zichzelf een rijk


Tessels

riek-rijk


Overige info

er zijn hier andere oplossingen mogelijk, maar vergelijk altijd de boventaal- en ondertaaloplossingen voor een totaalbeeld


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites