Zoekwoord

bezwaren (17e eeuw)

  << terug <<

Taalcategorie

ondertaal

 

Toegepaste letterwissel

r-r, nt tussen, r-r, s-sieg


Woord

kwellen, bezwaren-astrueren (17e eeuw)


Intertaal

chnech-chrenc-te-chur-te-s-chach


Bewerking

neig krenk te scheur/zeur te trek haag


Uitkomst

behagen hebben in iemand krenken


Tessels

sangerige pien-zurderige pijn


Overige info

er zijn hier andere oplossingen mogelijk, maar vergelijk altijd de boventaal- en ondertaaloplossingen voor een totaalbeeld


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites