Zoekwoord

biechtvader (16e eeuw)

  << terug <<

Taalcategorie

ondertaal

 

Toegepaste letterwissel

r-l, nt tussen, s-sieg, n-in


Woord

vrome - confessoer 14e eeuw


Intertaal

chlenc-te-choch-s-chef- in-choch


Bewerking

klink/lengte te zoek hef in hoog


Uitkomst

zoekt het hogere en verhevene en laat dat in lengte (van jaren) horen


Tessels

heve-geheven


Overige info

een confessoer is een vrome, die een levenlang belijdenis doet maar niet de marteldood sterft


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites