Zoekwoord

bispel (14e eeuw)

  << terug <<

Taalcategorie

boventaal

 

Toegepaste letterwissel

b-bi, s-sieg, p-b-bi


Woord

voorbeeld-bispel 14e eeuw


Intertaal

bi-chich-s--bi-chel


Bewerking

bij schik trek bij geheel


Uitkomst

rangschikken, maken zoals het geheel zal worden


Tessels

skapseljoen-voorbeeld


Overige info

Du: beispiel


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites