Zoekwoord

bispel (14e eeuw)

  << terug <<

Taalcategorie

boventaal

 

Toegepaste letterwissel

l-l, p-v-f, s-sieg, b-v-f


Woord

voorbeeld-bispel 14e eeuw


Intertaal

indien INTERTAAL wordt vermeden ontstaat een vorm van volkstaal i.p.v. ethymologisch onderbouwde oplossing


Bewerking

bij-speel, spel


Uitkomst

nagespeeld


Tessels

naspeuld-nagespeeld


Overige info

Du: beispiel


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites