Zoekwoord

bitter (17e eeuw)

  << terug <<

Taalcategorie

boventaal

 

Toegepaste letterwissel

b-bi


Woord

bitter-biter (17e eeuw)


Intertaal

bi-chich-te-cher


Bewerking

bij schik te keer


Uitkomst

tegengesteld van schik, lol


Tessels

skik hwwe-lol hebben


Overige info

verg: gebit, bits, bitter, bitch, bijten


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites