Zoekwoord

bleek goudgroen (17e eeuw)

  << terug <<

Taalcategorie

ondertaal

 

Toegepaste letterwissel

s-sieg, nt tussen, r-l, z-chs, r-l


Woord

bleek goudgroen-chrizofraes (lat.)


Intertaal

s-chenc-te-chalf-choch-s-chilch


Bewerking

trek ging te half hoog trek scheer


Uitkomst

alsof de zon half opgaat


Tessels

hollef-half


Overige info

er zijn hier andere oplossingen mogelijk, maar vergelijk altijd de boventaal- en ondertaaloplossingen voor een totaalbeeld


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites