Zoekwoord

blese (14e eeuw)

  << terug <<

Taalcategorie

ondertaal

 

Toegepaste letterwissel

s-sieg, l-r


Woord

bles-blese 14e eeuw


Intertaal

s-cher-bi


Bewerking

trek keer bij


Uitkomst

alsof het omgekeerd zit


Tessels

omkeerd-achterstevoren


Overige info

er zijn hier andere oplossingen mogelijk, maar vergelijk altijd de boventaal- en ondertaaloplossingen voor een totaalbeeld


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites