Zoekwoord

bloot (14e eeuw)

  << terug <<

Taalcategorie

boventaal

 

Toegepaste letterwissel

b-bi, nt tussen


Woord

bloot-bloet 14e eeuw


Intertaal

bi-chlonc-te-chet


Bewerking

bij klonk te schee


Uitkomst

te onderscheiden als het klopt


Tessels

klopt os een sere finger-klopt als en zwerende vinger


Overige info

er zijn hier andere oplossingen mogelijk, maar vergelijk altijd de boventaal- en ondertaaloplossingen voor een totaalbeeld


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites