Zoekwoord

adamant (17e eeuw)

  << terug <<

Taalcategorie

boventaal

 

Toegepaste letterwissel

m-mee, t wissel


Woord

diamant-adamant (17e eeuw)


Intertaal

chach-te-cham-te-chanc


Bewerking

hak te saam te gang


Uitkomst

door een gang uit te hakken


Tessels

uuthakke-uithakken


Overige info

er zijn hier andere oplossingen mogelijk, maar vergelijk altijd de boventaal- en ondertaaloplossingen voor een totaalbeeld


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites