Zoekwoord

boerde (14e eeuw)

  << terug <<

Taalcategorie

ondertaal

 

Toegepaste letterwissel

r-r, nt tussen, b-bi


Woord

grap-boerde 14e eeuw


Intertaal

chech-te-chrench-te-chob


Bewerking

zich te grens te zoek bij


Uitkomst

waarbij het tot of bijna over de grens (van het betamelijke) gaat


Tessels

skuine bak-schuine mop


Overige info

er zijn hier andere oplossingen mogelijk, maar vergelijk altijd de boventaal- en ondertaaloplossingen voor een totaalbeeld


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites