Zoekwoord

boetseren (17e eeuw)

  << terug <<

Taalcategorie

ondertaal

 

Toegepaste letterwissel

r-l, nt tussen, s-sieg, nt tussen, b-v-f


Woord

boetseer, vorm-bootseer (17e eeuw)


Intertaal

chlenc-te-chech-s-te-chonc-te-chob


Bewerking

klink/glins te schei trek te gong te schoof


Uitkomst

onderscheiden en vastleggen door te schuiven


Tessels

skúúve-schuiven


Overige info

er zijn hier andere oplossingen mogelijk, maar vergelijk altijd de boventaal- en ondertaaloplossingen voor een totaalbeeld


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites