Zoekwoord

Bonifatius (lat.)

  << terug <<

Taalcategorie

boventaal

 

Toegepaste letterwissel

b-bi, f-b-bi, nt tussen, s-sieg


Woord

naam: Bonifatius (lat.)


Intertaal

bi-chonc-chich-bi-chinc-te-chuch-s


Bewerking

bij schoons/(ver)zon zich bij ging te zoek zich


Uitkomst

zon er op te getuigen (van het geloof), of zon er op hoe hij zichzelf kon vinden


Tessels

boog sien ge over-verdiepte zich in


Overige info

naamwoorden: B. is samengesteld uit bonus en facere en fatum (zie uitwerking van alledrie de woorden)


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites