Zoekwoord

boodschap (14e eeuw)

  << terug <<

Taalcategorie

boventaal

 

Toegepaste letterwissel

s-sieg


Woord

boodschap-boetscap 14e eeuw


Intertaal

bi-gong-te-heeg-te-s-cap


Bewerking

bi gong te eigen te trek gaaf


Uitkomst

aanschaffen


Tessels

boeskip-boodschap


Overige info

er zijn hier andere oplossingen mogelijk, maar vergelijk altijd de boventaal- en ondertaaloplossingen voor een totaalbeeld


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites