Zoekwoord

botterik (14e eeuw)

  << terug <<

Taalcategorie

boventaal

 

Toegepaste letterwissel

m-mee, s-sieg, nt tuusen


Woord

botterik-musaert 14e eeuw


Intertaal

mee-chuch-s-chanc-te-cher


Bewerking

mee hoek/zoek trek hang te geer, of: mee zoek te vertrek gans te keer


Uitkomst

tegendraads zijn


Tessels

teuge de keer-tegendraads


Overige info

er zijn hier andere oplossingen mogelijk, maar vergelijk altijd de boventaal- en ondertaaloplossingen voor een totaalbeeld


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites