Zoekwoord

braes (17e eeuw)

  << terug <<

Taalcategorie

boventaal

 

Toegepaste letterwissel

b-bi, nt tussen, s-sieg


Woord

zeearm-braes (17e eeuw)


Intertaal

bi-chranc-te-chech-s


Bewerking

bij rand/krans te zee trek


Uitkomst

een meer gevormd bij de zee


Tessels

rnd-rand


Overige info

verg: Brasemermeer waarbij men zegt dat de naam is afgeleid van de vis brasem


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites