Zoekwoord

braes (17e eeuw)

  << terug <<

Taalcategorie

ondertaal

 

Toegepaste letterwissel

s-sieg, nt tussen, r-l, b-v-f


Woord

zeearm-braes (17e eeuw)


Intertaal

s-chenc-te-chalb (of schal bij)


Bewerking

trek zink te half


Uitkomst

niet alles zee, wel kale oppervlakte


Tessels

skaaldier-schaaldier


Overige info

verg: Brasemermeer waarbij men zegt dat de naam is afgeleid van de vis brasem


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites